Målsætning

  • Gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musiske udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musik- og kulturlivet som udøvere og lyttere.
  • At bibringe den enkelte elev instrumentale, vokale og kunstneriske færdigheder som forudsætning for personlig musisk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent.
  • Gennem beskæftigelse med musik og anden kunst at medvirke til elevernes personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.
  • At virke til fremme af de lokale musik- og kulturmiljøer.

© 2019 Sorø Musiske Skole. All Rights Reserved.