Sorø Musiske Skole er en kommunal, decentraliseret institution, der ledes af en bestyrelse, bestående af følgende medlemmer:

Repræsentant for folkeskolerne

Andreas Behrendt Lau – Ung Sorø.

Valgt af musikskolens lærere

Vincent Breum
Solvor Østvang

Valgt blandt forældrekredsen

Peter Østbirk – formand
Jannik Svensson, tlf. 25 44 58 09

Valgt af elevrådet

Skolens leder

Peter Mensink

Nikolaj Wolf (konstitueret leder fra 1.6.2022)

Skolens leder er sekretær for bestyrelsen

© 2019 Sorø Musiske Skole. All Rights Reserved.By Retpen