Musikalsk værksted

For elever i 0.– 3. klasse.

Disse hold placeres på elevernes hjemskole, og oprettes ved minimum 5 tilmeldte elever. Der arbejdes med grundlæggende færdigheder, og instrumenter som trommer, bas, klaver og sang inddrages i undervisningen. I løbet af sæsonen får eleverne mulighed for at prøve kræfter med et instrument.

Frø- og Spireholdene

Fra 2-6 år

På holdene arbejdes der med at stimulere og bygge videre på børnenes egen glæde ved at udfolde sig musikalsk gennem sang og bevægelse. Der leges med de forskellige musikalske byggeklodser: melodi, rytme, form og klang og børnene får de første vigtige oplevelser med at lave musik sammen med andre – at være en del af en musikalsk helhed. Undervisningen vil typisk ligge sidst på eftermiddagen og foregår i musiklokalet på den lokale skole.

Rytmefrøene

Børn i alderen 2 – 4 år og forældre. Holdstørrelse: 8 børn + forældre. 15 ugers undervisning. Opstart i august og januar. Kr. 650,- (én rate)

Sang, dans og leg, er det centrale i undervisningen, og det er vigtigt, at forældrene deltager aktivt på holdet.

Rytmespirerne
Børn i alderen 4 – 6 år (uden forældre). Holdstørrelse: 10 børn. 36 ugers undervisning. Kr. 433,- pr. rate (3 rater)

Her arbejdes der videre med at spille sammen. Evnen til samarbejde og koncentration styrkes og flere typer instrumenter indgår i undervisningen.