Medlemskabet og priser

Kære kommende og nuværende elever/ forældre eller bare nysgerrige

Hvad koster det?

Med et medlemskab i hånden kan man vælge ét fag på én linje (Kunst, Teater eller Musik), vælger man Musik kan man kun vælge at gå til ét instrument, ønsker man at gå til flere ting oprettes flere medlemskaber. Prisen for et medlemskab er kr. 2.499,- for en sæson på 36 uger, svarende til 3 rater a kr. 833,-.

Medlemskabet inkluderer fri deltagelse i alle øvrige aktiviteter på Sorø Musiske Skole så som, workshops, temauger, koncerter og koncertture. Ved lejrskoler vil der dog være et mindre gebyr til dækning af mad og transport.

Det lille medlemskab er et særligt medlemskab for de yngste børn på 2-5 år og dækker kun deltagelse på Rytmefrøene og  Rytmespirerne. For de mindste 2-3-årige (Rytmefrøene) er et semester på 15 gange og prisen er 650,- kr. For de ældste 4-6-årige (Rytmespirerne) hvor der er 36 undervisningsgange er prisen 1299,- kr.

Værkstedshold fra 0.-3. klasse
Når man bliver lidt større kan man i Det lille Medlemskab melde sig til musikalsk værksted,, hvor man går på hold på sin hjemskole i 36 uger. Prisen er kr. 2199,-  for en sæson, svarende til tre rater a kr. 733,-

Animations-linjen
Ani-Lab er laboratoriet, hvor du lærer at lave animationsfilm. Man går på et hold i 32 uger. Prisen er kr. 1.470,-, svarende til tre rater a kr. 490,-.

Ved alle medlemskaber tillægges et gebyr på 100,- kr. om året der dækker udgifter til f.eks CopyDan, KODA, og andre hvor der skal betales en afgift pr. elev for brug af musik og noder.

Indmeldelse/Udmeldelse
Er du nyt medlem, har du skiftet til et nyt fag, eller har du fået ny lærer, er der 3 måneders prøvetid.

Opsiger man sit medlemskab inden for disse 3 måneder betales kun for én rate.

Ved senere udmeldelse, som ikke er dækket af ovenstående, betales fuld pris for den rate man stopper i, herefter 50% af de efterfølgende rater i den sæson man er i gang med.

Udmeldelse skal altid ske skriftligt / pr. mail til Sorø Musiske Skoles kontor.

Friplads
Sorø Musiske Skole er bland landets billigste musikskoler. Det er både vi og Sorø Byråd stolte af. Vi mener at tilbuddene på Sorø Musiske Skole skal være tilgængelige for så mange som muligt, uanset indkomst.

Hvis det alligevel er svært at finde pengene til en musikskoleaktivitet er det muligt at søge friplads, dette gøres ved at henvende sig skriftligt/ pr. mail til skolens kontor, som så hjælper med det videre forløb.