I min undervisning lægger jeg stor vægt på udvikling, men også det sociale mellem børnene. Sammenspilsundervisning er for mig en rigtig god mulighed for at styrke eleverne i at være både kommunikative og selvstændige samtidig med at vi beskæftiger os med at udvikle hver enkelt elevs kapacitet for at samarbejde med andre på tværs med musiklege og andre form for øvelser.

Jeg har undervist de yngste børn de sidste otte år på forskellige kommunale institutioner bl.a.. Slagelse Musikskole, Sorø Musiske Skole, Storbælt Skole. Desuden har jeg undervist i trækbasun og sammenspil på Rytmisk Center i København, Vallekilde Højskole, Frederiksberg Musikhøjskole, Vallensbæk Musikskole, Slagelse Musikskole mfl., og så har jeg lavet workshops om cubansk musik på konservatoriet i Silkeborg og på Rytmisk Musikkonservatorium.

Musik har altid været en stor del af mit liv og derfor er jeg meget glæde for at kunne bidrage til samfundet med det jeg har lært gennem min karriere. Vi bruger musik på Cuba som et middel til at samle folk, holde kroppen i gang med dans og bygge bro mellem generationerne.

Musikken hjælper os til at se de positive ting i livet og kæmpe mod de vanskeligheder vi møder.