Skuespiller fra Skandinavisk Teaterskole (1996) Master i drama- og teaterpædagogik (2010) Uddannet folkeskolelærer (2016)
Siden starten af 80’erne har jeg været rundt i et vekslende landskab af teater: Jeg har læst Teatervidenskab, været filmstatist, deltaget i diverse kurser (fx stemmeteknik, mime, gadeteater, fysisk teater), og været skuespiller ved bl.a. et turnéteater. Jeg har brugt min stemme og min skrift som studievært og tekstforfatter på lokalradioer, og ”backstage” har jeg instrueret både børn og voksne, været instruktørassistent på teatret Kaleidoskop og skrevet teatermanuskripter.
Jeg har siden slutningen af 90’erne fokuseret på at undervise primært børn og unge, især på Sorø Musiske Skole, hvor jeg har været ansat som teaterlærer siden 1999.

I teater er der intet facit, ingen endegyldig sandhed … til gengæld er der millioner af magiske øjeblikke.
I teater kan du både udforske din egen identitet og noget, du ikke er.
Teater er en øvelse i at tænke i billeder, og det er en opdagelsesrejse, hvor du både ser ind i dig selv og væk fra dig selv, med hele verden omkring dig som inspirationskilde.
At arbejde med teater er at arbejde med at give sig selv et (nyt) udtryk og med at fremvise det, så det kan give mening for andre mennesker.
At arbejde med teater er at dele sig selv med andre, både medspillere og publikum.