Åben intra: Klik på elev-login

Brugernavn er de første 6 cifre af elevens cpr. nr. – koden er de sidste 4 cifre i elevens cpr. nr.

Nye elever kan først benytte intra, når de er optaget i Sorø Musiske Skole.

På intra kan du se hvilke fag du/dit barn er optaget på, lærerens mail og telefonnummer, ferieplan, arrangementer, og hvis du klikker på “Mit skema”, så kan du følge med i din/dit barns undervisning uge for uge. Endvidere kan du opdatere de oplysninger, vi har om dig og dit barn, hvis der har været ændringer siden indmeldelsen.

– Hvis dit barn tidligere har gået i Sorø Musiske Skole, skal du bruge dette login, til indmeldelse!