Sorø Musiske Skoles idégrundlag og vision.

Sorø Musiske Skole, en levende ramme om et levende fællesskab for børn, unge og voksne, der har valgt at bruge en del af deres liv, til at dyrke deres fælles interesse for Kunst, Teater eller Musik.

Sorø Musiske Skole er der hvor Virtus på 2 år, med sin far eller mor i hånden, sammen med andre børn og voksne, får sit første møde med musikken på ”Rytmefrøene”, det er der hvor Clara træder ind i Kunstverdenen og bliver introduceret til tegning efter model, eller laver sin første skulptur af skrald, det er der hvor Martin og Anne er med i deres første rigtige teaterstykke. Det også der hvor de 10 år senere er blevet dygtige og kompetente kunst, musik eller teaterelever. Nogen vælger at fortsætte på andre skoler/ efterskoler/højskoler/ MGK for at fortsætte deres læring og blive endnu dygtigere. Mens andre vælger en livsbane der fører dem andre steder hen, men med den ballast og dannelse de har fået gennem deres fordybelse i den musiske verden.

Mellem det ene og det andet punkt i tilværelsen forsøger vi at skabe et meningsfyldt fællesskab,  hvor det at erhverve et solidt håndværk i form af tekniske og teoretiske færdigheder, går hånd i hånd med den dannelse der sker i mødet mellem elev/lærer, elev/elev, elev og stof. En dannelse der er med til at modne og forme eleverne, og give dem gode værktøjer til at håndtere deres liv, resten af livet.

På hold som Teater, Kunst og på grundskoleholdene i musik, giver fællesskabet på mange måder sig selv, da denne undervisning altid foregår på hold. Når det drejer sig instrumental/sangelever bliver vi nødt til at gøre noget for at fællesskabet kan opstå, da denne undervisning ofte foregår som soloundervisning.

Her sætter vi allerede fra starten ind med vores ”Musikklasser”, således at de yngste instrumental/sang elever allerede fra starten får tilrettelagt dele af deres undervisning som storhold. Senere er der tilbud om orkester og band, workshops, temauger, lejrskole, og koncerter. Alt sammen for at give eleverne mulighed for hele tiden at bruge det de lærer, i fællesskab med andre.

Musik er, synes vi, en fælles aktivitet, mellem dem der spiller, og dem der lytter. Det er i dette mellemrum magien opstår. Lige som det er i den enkelte elevs fordybelse og arbejde, at eleven møder og forstår de processer, og dybder der ligger bag et kunstværk, et teaterstykke eller et stykke musik.

Vi håber at vi med disse ord, har givet et lille indblik i hvad det er, der for os er vigtigt i vores daglige arbejde børn og unge på Sorø Musiske Skole.